Privacyverklaring

Privacyverklaring – Optdeck Service Limited (het "Bedrijf")

1) Wat is een privacyverklaring?

Wij willen ervoor zorgen dat je begrijpt welke informatie wij over je verzamelen, hoe wij die zullen gebruiken en voor welk doel.

Wij zijn ook verplicht door de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming om bepaalde zaken aan je uit te leggen.

2) Wie zijn wij?

Optdeck Service Limited, een bedrijf onder Maltees recht, met maatschappelijke zetel en hoofdkantoor op Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO0001, Malta

3) Welke persoonlijke data verzamelen wij over jou?

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over je verzamelen, opslaan en verwerken:

Naam, e-mailadres, telefoonnummer

4) Hoe en waarom zullen wij jouw persoonlijke data gebruiken?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens:

 • Op grond van legitieme belangen: om om contact met je op te nemen en/of met je te communiceren omtrent (deelname aan) initiatieven binnen Unibet Impact;
 • Wij staan voor het principe dat een speler niet verrast mag worden door het gebruik van zijn persoonlijke gegevens.

5) Met wie mag jouw persoonlijk data gedeeld worden?

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens delen:

 • Met andere bedrijven van Optdeck Service Limited voor de doeleinden van:
  • je te voorzien van producten en diensten;
  • te reageren op jouw vragen en klachten;
  • het faciliteren van beveiligde toegang tot online platforms
 • Met derden in de volgende omstandigheden:
  • met dienstverleners om ons in staat te stellen onze diensten te verlenen, zoals bedrijven die ons helpen met de uitvoering van initiatieven binnen Unibet Impact
  • met externe auditors die onafhankelijke controles kunnen uitvoeren als onderdeel van onze accreditaties

6) Hoe lang worden jouw persoonlijke gegevens bewaard?

Wij zullen jouw gegevens slechts zolang bewaren als redelijkerwijs nodig is om de hierboven omschreven doeleinden te bereiken, hetgeen betekent dat de gegevens na afloop van de campagne zullen worden verwijderd.

7) Hoe houden we jouw persoonlijke gegevens veilig?

Optdeck Service Limited is toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke informatie die jij aan ons toevertrouwt. Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle informatie die via onze sites wordt verzameld, veilig en in overeenstemming met dit beleid en strenge standaarden voor gegevensbescherming wordt behandeld. Wij gebruiken daarom robuuste procedures en technologieën om jouw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik.

Gegevens die van je worden verzameld wanneer je bent aangemeld om een update te ontvangen, worden opgeslagen in het Freshworks-platform. Alle gegevens ‘at rest’ worden gecodeerd met behulp van AES-256-bits normen waarbij de vergrendeling wordt beheerd door AWS Key Management Service. Alle gegevens ‘in transit’ worden versleuteld met behulp de FIPS-140-2-norm. Freshworks ondersteunt alleen TLS 1.2 en lagere versies worden niet geaccepteerd. De gebruikte SSL (Secure Socket Layer) wordt uitgegeven en geverifieerd door Trustwave.

8) Wat zijn jouw rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens?

Je hebt bepaalde rechten in verband met jouw persoonsgegevens, en wij hebben die rechten die relevant zijn hier samengevat. Voor meer informatie over jouw rechten, of als je een van deze rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen (zie de contactgegevens onderaan deze verklaring)

Rechten

1. Het recht om geïnformeerd te worden

Je hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te krijgen over hoe wij jouw informatie gebruiken en over jouw rechten. Daarom verstrekken wij informatie in deze privacyverklaring.

2. Het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar eigen data

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens (als we die verwerken), en tot bepaalde andere informatie (zoals die in deze Privacyverklaring). Op die manier ben je op de hoogte en kun je controleren of wij jouw informatie gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

3. Het recht op rectificatie en correctie

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als ze onnauwkeurig of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen heb je het recht om informatie te laten wissen (het zogenaamde recht om te worden vergeten).

4. Het recht om gegevensverwerking te beperken

Je hebt het recht om bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens te beperken, wat betekent dat je ons kunt vragen om te beperken wat wij ermee doen.

5. Het recht om te protesteren

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder in sommige gevallen verwerking op basis van onze legitieme belangen.

6. Het recht om een klacht in te dienen

Je kunt een klacht indienen bij de Information Commissioner's Office over kwesties met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens, door gebruik te maken van onderstaande gegevens. Wij nemen onze verplichtingen echter serieus, dus als je vragen of zorgen hebt, raden wij je aan deze eerst met ons te bespreken, zodat wij kunnen proberen om ze op te lossen.

Office of the Information and Data Protection Commissioner, Level 2, Airways House, High Street, Sliema SLM 1549, Malta

Tel. (+356) 2328 7100, www.idpc.org.mt

7. Het recht om je toestemming in te trekken

Als je toestemming hebt gegeven voor iets wat wij met jouw persoonsgegevens doen, heb je het recht om de toestemming op elk moment in te trekken (als je dat doet, betekent dat echter niet dat alles wat wij tot dat moment met jouw persoonsgegevens met jouw toestemming hebben gedaan, onwettig is).

9) Hoe behandelen wij een verzoek om jouw rechten te gebruiken?

Wij zullen zo snel mogelijk reageren. In het algemeen is dit binnen een maand nadat wij jouw verzoek hebben ontvangen, maar als de behandeling van het verzoek meer tijd in beslag neemt, nemen wij contact met je op.

Wij gaan gewoonlijk kosteloos op jouw verzoek in en verstrekken gratis informatie, maar kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor het verstrekken van de informatie:

 • ongegronde of buitensporige/herhaalde verzoeken, of
 • verdere kopieën van dezelfde informatie.

De wet kan ons ook toestaan een verzoek te weigeren.

10) Vragen?

Als je vragen hebt over iets in deze privacyverklaring, kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op DPO.Officer@kindredgroup.com

Onze algemene contactgegevens zijn: info@unibetsupport.nl